• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Verwarming in de kerk uit

Mededeling vanuit het parochiebestuur

gepubliceerd: maandag, 3 oktober 2022

Namens het pa­ro­chie­bestuur wil ik u de volgende mede­de­ling doen. Door de hui­dige poli­tieke en eco­no­mische omstan­dig­he­den in de wereld hebben we allemaal te maken met toe­ne­mende kosten van levens­on­der­houd. Met name de enorm toe­ge­no­men kosten voor energie zijn voor het bestuur reden om te besluiten dat in de ko­men­de winter­pe­rio­de de kerken in onze pa­ro­chie niet wor­den verwarmd. Alleen voor uit­vaar­ten wordt hierop een uit­zon­de­ring gemaakt en zullen de kerken in beperkte mate wor­den verwarmd. Het bestuur begrijpt dat dit voor niemand pret­tig is, maar ver­trouwt op uw begrip voor dit besluit. We adviseren u om u de ko­men­de maan­den extra warm te kle­den en eventueel een dekentje, een warm­wa­terkruikje of iets anders om u warm te hou­den mee te nemen.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose