• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Dierenzegening is terug in de parochie!

gepubliceerd: donderdag, 22 september 2022

In het najaar van 2021 zijn we in de Bernardus Pa­ro­chie gestart met een nieuwe werk­groep voor de Kinderkara­vaan. Met een leuke groep ouders (aanwas is zeker welkom!) maken we mooie eucha­ris­tie­vie­ringen, speciaal voor jonge ge­zin­nen. Op een laag­drem­pe­lige wijze willen we kin­de­ren kennis laten maken met het geloof.

Onze eerste kin­derkara­vaan-vie­ring van dit seizoen is op zon­dag 2 ok­to­ber om 11 uur in de basiliek van Ouden­bosch. Deze vie­ring zal in het teken staan van Sint Fran­cis­cus en Werelddieren­dag. Na afloop van de eucha­ris­tie­vie­ring kan eenie­der die dat wil zijn huisdier laten zegenen. U bent van harte uit­ge­no­digd, en uw huisdier ook!

De jaar­plan­ning 2022/2023 van de Kinderkara­vaan:

De jaar­plan­ning 2022/2023 van de Kinderkara­vaan:

 

 

datum ac­ti­vi­teit
2 ok­to­ber 2022
Sint Fran­cis­cus en Werelddieren­dag, met dieren­ze­gen
27 no­vem­ber 2022
Kinderkara­vaan+ in het teken van de Advent
24 de­cem­ber 2022
Kerst­mis, met ze­ge­ning Kerst­kindje in de kribbe
5 februari 2023
Maria Lichtmis, met kin­der­ze­gen en aan­slui­tend samen pannen­koe­ken eten
12 maart 2023
Kinderkara­vaan+ in het teken van de Veer­tig­da­gen­tijd
2 april 2023
Palm-passie­zon­dag en het verhaal van de Goede Week
2 juli 2023
Gezins­mid­dag

In dit over­zicht staat ook ons nieuwe idee van een Kinderkara­vaan+, met name in de bij­zon­dere periodes van het ker­ke­lijk jaar. Bij een Kinderkara­vaan+ komen we voor­af­gaand aan de eucha­ris­tie­vie­ring bijeen om met de kin­de­ren op een creatieve manier met het thema van de vie­ring aan de slag te gaan. Ouders kunnen op de ach­ter­grond meedoen onder het genot van een kopje koffie. 

De vie­rin­gen zijn op zon­dag om 11:00 uur in de Basiliek van Ouden­bosch, op zater­dag 24 de­cem­ber, Kerst­avond, om 19:00 uur. Aarzel niet om vrien­den, kennissen en klein­kin­de­ren mee te nemen!

U kunt voor meer in­for­ma­tie terecht op de web­si­te van de Bernardus­paro­chie: www.bernardus­paro­chie.nl Of scan de QR-code van de Kinderkara­vaan-facebook­pa­gina en blijf ge­mak­ke­lijk op de hoogte van onze ac­ti­vi­teiten.
 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose