• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kennisavond i.s.m. de gemeente Halderberge en het Stoofje

Wat kunnen we doen tegen eenzaamheid?

gepubliceerd: maandag, 19 september 2022

Kom erbij & denk mee:

Van 29 sep­tem­ber tot en met 6 ok­to­ber vindt dit jaar de lan­de­lijke Week tegen Eenzaam­heid plaats. Een bij­zon­dere aan­lei­ding voor de ge­meen­te Halder­berge, de Bernardus­paro­chie en ont­moe­tingshuis ’t Stoofje om zich over dit on­der­werp te buigen en ge­za­men­lijk een kennis­bij­een­komst te or­ga­ni­se­ren.

Veer­tig procent van de mensen in Neder­land voelt zich (te) vaak een­zaam, sinds corona zelfs 47%. De kernen van Halder­berge zijn hierop helaas geen uit­zon­de­ring. Hoe komt dat? En wat kunnen we hieraan doen, bij ons­zelf of bij een ander? Want dat we hier met elkaar iets aan moeten doen, is inmiddels wel dui­de­lijk. Onder­zoek na onder­zoek wijst uit dat langdurige een­zaam­heid, en vooral de stress die dat geeft, kan lei­den tot hart- en vaatziekten, vroe­gere alzheimer en een lager IQ. En dat nog bovenop effecten als gevoelens van leegte, het min­der goed doen in gezel­schap en min­der lol hebben in gezel­schap.

Tijdens de kennis­avond krijg je specialis­tische in­for­ma­tie over een­zaam­heid. Je leert wat een­zaam­heid nu eigen­lijk is en hoe je een ander en jezelf kunt helpen. Na een inlei­ding over een­zaam­heid gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van laag­drem­pe­lige ini­tia­tie­ven uit de Halder­bergse praktijk.

Deze bij­een­komst is inte­res­sant voor mensen die in hun (vrij­wil­li­gers)werk te maken hebben met mensen die zich een­zaam voelen, voor mensen die een ander zou­den willen helpen én voor mensen die zelf last hebben van gevoelens van een­zaam­heid. Voorkennis is niet nodig; heb je die wel, dan zal deze zich verdiepen tij­dens deze avond.

Datum: don­der­dag, 29 sep­tem­ber.

Tijdstip: 19.30-21.30 uur, met aan­slui­tend de moge­lijk­heid om na te praten.

Locatie: Cuypers­zaal, onder de Basiliek in Ouden­bosch (Toegang via het Doelpad).

Aanmel­den: via stoofjehierennu@hetnet.nl.

Er zijn geen kosten aan verbon­den.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose