• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Waarom duurt kerkhervorming zo lang?

gepubliceerd: maandag, 19 september 2022

Met Pink­ste­ren is in de Basiliek een borst­beeld van Adrianus VI ont­huld, onze enige Neder­landse paus. Hij deed een zéér moe­dige poging om de ‘top’ van de kerk, de Curie, te her­vor­men; zon­der succes. Vijf­hon­derd jaar later is paus Fran­cis­cus daar wél in geslaagd. Waarom duurt kerkher­vor­ming zo lang? Wat zijn de over­een­kom­sten en verschillen tussen beide pausen? Daar gaat de bij­een­komst over op zon­dag­avond 2 ok­to­ber a.s.

Sprekers:

Twan Geurts, bekend van onder meer zijn veel geprezen biografie over paus Adrianus VI uit 2017, stu­deerde theo­lo­gie en werkt als schrijver en jour­na­list. Frans van den Bosch heeft kennis van het werk van Paus Fran­cis­cus over de Missio­naire omvor­ming van de kerk.

Locatie en datum:

Cuypers­zaal in de Crypte van de Basiliek van Ouden­bosch; ingang ‘De Pelgrim 2’ aan het St Anna­plein. De bij­een­komst vindt plaats op zon­dag­avond 2 ok­to­ber 2022 - inloop vanaf 19.45, aan­vang 20.00 uur - en wordt door de Stich­ting Pro­mo­tie Basiliek geor­ga­ni­seerd.

Deelname:

Aanmel­den via pas­to­raal­assis­tent@outlook.com; toegang is gratis.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose