• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Dorpsavond Standdaarbuiten

woensdag 16 maart vanaf 19.30 uur in het voormalig kerkgebouw.

gepubliceerd: maandag, 7 maart 2016
Dorpsavond Standdaarbuiten

Tijdens de dorps­avond ver­tellen onder andere de leden van de dorpstafel, projectontwikke­laar van het Suikerentrepot en de architect van de kerk over wat er bereikt is in Stand­daar­bui­ten en wat er nog op de plan­ning staat.

Denk hierbij aan een pre­sen­ta­tie over de toe­komst van het Suikerentrepot,
een pre­sen­ta­tie over de toe­komst van het voor­ma­lig R.K. kerk­ge­bouw.
Een in­for­ma­tie­markt met diverse standjes met actuele on­der­wer­pen uit het gebieds­plan. Bij de in­for­ma­tie­markt kunt u in­for­ma­tie krijgen over onder andere het jon­ge­ren­werk, ver­keer en vei­lig­heid, Katho­lie­ke Bond Ouderen (KBO) en de ont­wik­ke­lingen aan de Sint Janstraat, de Timberwolf­straat en de stand van zaken rondom het Multi­func­tio­neel Centrum (MFC) ‘t Sandt.

Bij de dorps­ont­wik­ke­ling is het van belang dat u mee­denkt over de ont­wik­ke­ling in uw woon­om­ge­ving. Uw mening telt!

We hebben de han­den ineen­ge­sla­gen om te werken aan een goede toe­komst voor Stand­daar­bui­ten in de vorm van een gebieds­plan.

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose