• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kom, Maria roept je!

Bedevaarten naar Banneux worden hervat!

gepubliceerd: donderdag, 16 juni 2022

In de maan­den mei en juni komt de natuur tot volle bloei!
Het “leven” wordt weer zicht­baar rondom ons.
Na een periode van 2 jaar van afstand, stilte, een­zaam­heid mis­schien, willen we het LEVEN weer omarmen, willen we mensen om ons heen weer ont­moe­ten en samen OP-WEG-GAAN.

“Kom, Maria roept je!”

is het jaar­the­ma van het hei­lig­dom van Banneux voor het bede­vaartseizoen 2022.
De mede­wer­kers van het hei­lig­dom willen ons van harte weer begroeten en wij willen graag, met velen, naar Banneux, naar de Maagd der Armen.

Gaat u op deze uit­no­di­ging in? Ja toch!

Onze geplande bede­vaarten in 2022:
5-DAAGSE BEDEVAART: Vrij­dag 26 au­gus­tus t.e.m. dins­dag 30 au­gus­tus
De deelname aan een 5-daagse bede­vaart (het Triduüm), o.b.v. VOLPENSION, bedraagt: 350 euro p.p.
Er zijn een beperkt aantal 1 persoons­ka­mers be­schik­baar aan een toe­slag van 50 euro. De 5-daagse wordt begeleidt door eigen pastores en een zorg­team waardoor deze bede­vaart ook open­staat voor personen die een mate van ver­zor­ging nodig hebben. Aanmel­den voor de 5-daagse bede­vaart kan tot 1 juli 2022!

DAGBEDEVAART: Zondag 28 au­gus­tus
Voor de dag­bede­vaart vragen we een bijdrage van 57,50 euro p.p. (incl.: ver­voer heen en terug, deelname aan de Inter­na­tio­nale eucha­ris­tie­vie­ring, warm mid­dagmaal, intieme vie­ring met handopleg­ging, deelname aan het plech­tige lof en koffie/thee met stuk vlaai in de namid­dag) 
Aanmel­den voor de dag­bede­vaart kan tot uiter­lijk 15 au­gus­tus 2022!

(Het doorgang vin­den van de bede­vaarten is steeds af­han­ke­lijk van het aantal aanmel­dingen en moge­lijke reisbeper­kingen.)

Of men in groep komt, alleen of met het gezin, of men gelovig is of zoekend, men vindt in Banneux een plek voor gebed, be­zin­ning, ont­moe­ting, ontspan­ning, ... Daarom durven wij u vragen om onze bede­vaarten in uw eigen kring bekend te maken! Wij kunnen niet wachten om met u naar Banneux te gaan en zien uw aanmel­ding daarom graag tegemoet!

Contactge­ge­vens:
Post­a­dres: Markt 59, 4731 HN Ouden­bosch
E-mail: banneux.bisdom.breda@gmail.com
Website: www.caritas-banneux.nl/bisdombreda

Liever tele­fo­nisch contact?
Bel gerust: voor de 5-daagse met Jan Smits Tel.: 06-53848294
voor de dag­bede­vaart met Jenny en Frans v.d. Poel Tel.: 0164-673792

Harte­lijke groet namens bestuur en vrij­wil­li­gers,

Bas Van Haeren, voor­zit­ter


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose