• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Missionaire parochie zijn

3e gezamenlijke bijeenkomst Bernardus en Immanuel parochie

gepubliceerd: dinsdag, 5 april 2022

don­der­dag 7 april 2022, 19.30-21.00 uur; Crypte, Basiliek van Ouden­bosch

Erva­ringen van deel­ne­mers aan Con­fe­ren­tie in Breda

Deze 3e ge­za­men­lijke pa­ro­chie avond wil de pa­ro­chi­anen meer bewust maken van de vreugde van ‘Missio­nair pa­ro­chie zijn’. 

Lande­lijke Con­fe­ren­tie
Eind maart vond de lang verwachte Con­fe­ren­tie ‘De Missio­naire pa­ro­chie, als God renoveert’ in Breda plaats. Daaraan namen zo’n 1.000 mensen deel, waar­van 12 uit onze beide pa­ro­chies. De hoofd­spre­ker was de pries­ter James Mallon, we­reld­wijd bekend van zijn boeken over Missio­nair pa­ro­chie zijn.

Energie en erva­ringen delen
Op don­der­dag 7 april delen de pa­ro­chi­anen en de leden van het pas­to­raal team, die aan de Con­fe­ren­tie in Breda hebben deel­ge­no­men, hun opgedane energie en erva­ringen met de pa­ro­chi­anen die niet aanwe­zig kon­den zijn. We gaan daarover ook in gesprek met elkaar. Voor meer in­for­ma­tie en het pro­gram­ma, zie de bij­ge­voegde PDF .

Vanwege de organi­sa­tie en het beperkte aantal plaatsen graag uiter­lijk 7 april vóór 14 uur via: pas­to­raal­assis­tent@outlook.com

Meer info: PDF.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose