• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bisschoppen roepen op tot financiële steun voor vluchtelingen in Oekraïne

gepubliceerd: woensdag, 2 maart 2022

De Neder­landse bis­schop­pen vragen pa­ro­chies om komend week­ein­de te collec­te­ren voor hulp aan Oekraïne. Ze brengen hier­voor in deze Vasten­tijd de Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie onder de aan­dacht. Via het Europese katho­lie­ke caritasnet­werk helpt Vas­ten­ac­tie met de opvang van de stroom vluch­te­lingen in Oekraïne en in de omliggende lan­den.
Caritas­orga­ni­sa­ties ter plaatse zorgen voor basis­voor­zie­ningen als schoon water, voedsel, kle­ding en onderdak. Ook Stich­ting Kerk in Nood is in Oekraïne actief. De pries­ters en reli­gi­euzen daar, vaak al jarenlang project­part­ners van Kerk in Nood, staan de mensen in het land in hun grote nood bij, maar kunnen dat alleen met uw fi­nan­ciële hulp. Katho­lie­ke organi­sa­ties zoals Vas­ten­ac­tie en Kerk in Nood hebben directe lijnen met de kerk ter plaatse. Geven aan deze organi­sa­ties betekent dan ook recht­streeks hulp geven aan de mensen in Oekraïne.

Mgr. Van den Hout,:
‘Laten we met elkaar de gift bij ons gebed voegen en ruim­har­tig geven voor al diegenen die in en vanuit Oekraïne door de oorlog ge­dwon­gen op de vlucht zijn. We geven aan organi­sa­ties met directe lijnen in het land zelf, kerken en ker­ke­lijke in­stel­lingen die daar al bezig zijn hulp te or­ga­ni­se­ren. Laten we hen daarin zo veel als moge­lijk onder­steunen.’ 

Uw bijdrage kunt u overmaken via de web­si­te van Vas­ten­ac­tie: www.vas­ten­ac­tie.nl of op bankreke­ning NL21 INGB 000 000 58 50 t.n.v. Vas­ten­ac­tie, Den Haag, o.v.v. collecte Oekraïne.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose