• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bachs Matthäus Passion

13 april om 19.00 uur in de Laurentiuskerk in Oud Gastel

gepubliceerd: dinsdag, 22 februari 2022

Door het corona­vi­rus kon­den de uit­voe­ringen van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach in de afgelopen jaren geen doorgang vin­den. Een grote teleur­stel­ling voor de vele bezoekers die in de Goede Week Bachs meester­werk als het hoogte­punt op weg naar Pasen ervaren. Nu de corona­maat­re­ge­len zijn versoe­peld, is het voor alle betrok­ke­nen goed nieuws dat op woens­dag 13 april om 19.00 uur deze traditie kan wor­den voort­ge­zet. Helaas zijn de res­tau­ra­tie­werk­zaam­he­den van de kapel van Saint Louis in Ouden­bosch nog altijd niet voltooid. Daarom is gezocht naar een andere locatie op Halder­bergs grond­ge­bied en is gekozen voor de Lau­ren­tius­kerk in Oud Gastel. 

Voor de uit­voe­ring tekent dirigent Geert van den Dungen met zijn Bach­koor Brabant, de jongens van het Sacra­ments­koor Breda en het barokorkest Florilegium Musicum. Solisten zijn Adriaan de Koster (tenor/evangelist), David Visser (bas/Christus), Elvira Beek­hui­zen (sopraan), Oscar Verhaar (countertenor), Sebastiaan Brouwer (tenor) en Joep van Geffen (bas). Omdat er dit jaar slechts één uit­voe­ring is en door de onzeker­he­den die er waren of die zou kunnen door­gaan, is de verkoop van toegangsbe­wij­zen later van start gegaan. Wacht daarom niet te lang met het be­stel­len van uw kaarten.

Reserve­ringen verlopen vanaf vrij­dag 25 februari via www.matthausou­den­bosch.nl.
Alle betrok­ke­nen bij de Stich­ting Matthäus Passion Ouden­bosch en de uit­voeren­den kijken er naar uit om deze tijd­loze muziek weer ten gehore te kunnen brengen.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose