• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Weer op bedevaart naar Lourdes, met het Huis voor de Pelgrim

gepubliceerd: maandag, 7 februari 2022

Het was voor velen een enorme teleur­stel­ling dat we in 2020 helemaal niet en in 2021 maar op kleine schaal op bede­vaart kon­den gaan. Gelukkig ziet het er nu naar uit dat er weer gereisd kan gaan wor­den naar Lourdes. Wellicht zullen er nog bepaalde voor­zorgs­maat­re­ge­len geno­men moeten wor­den, maar u mag erop ver­trouwen dat wij hierbij geen enkel risico nemen en alles in het werk zullen stellen om alle pelgrims een mooie en veilige bede­vaart te bezorgen.

Een be­lang­rijk kenmerk van de bede­vaarten van Het Huis Voor De Pelgrim is de soli­da­ri­teit tussen alle deel­ne­mers: jong en oud, ziek of gezond, vrij­wil­li­ger of pelgrim. Ie­der­een spant zich in om er samen een on­ver­ge­te­lijke reis van te maken waarin de on­der­lin­ge sfeer en de saam­ho­rig­heid groot zijn. Tijdens deze bede­vaarten wordt een volle­dig ver­zorgd pro­gram­ma aangebo­den met: Vie­rin­gen, pro­ces­sies, ver­die­pings­mo­menten, wan­de­lin­gen door Lourdes en excursies naar de Pyreneeën. Ie­der­een kan hier vrij­blij­vend aan deelnemen.
 
In april/mei en sep­tem­ber 2022 biedt Het Huis Voor De Pelgrim meer­dere reizen aan om naar Lourdes te gaan. U kunt kiezen uit ver­schil­lende reis­moge­lijk­heden. Per bus, de Lancebus of per vliegtuig.

Voor uit­ge­breide in­for­ma­tie over de pelgrims­tochten kunt u gerust contact opnemen met de contact­persoon van Het Huis Voor De Pelgrim.

Petra Roks-Buijs, Velletriweg 3, 4731DP Ouden­bosch,
tele­foon: 06-40834796 of recht­streeks met Info@huisvoordepelgrim.nl


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose