• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Aswoensdag start 40 dagentijd

gepubliceerd: woensdag, 10 februari 2016
Aswoensdag start 40 dagentijd

Dins­dag­nacht 24.00 uur... Carnaval voorbij... Aswoens­dag de 40 dagen­tijd begint, in diverse kerken komen mensen bijeen om het askruisje te halen en dan is het vasten.

In deze periode wor­den wij als katho­liek gelo­vi­gen geacht ons door vasten voor te berei­den op het be­lang­rijk­ste chris­te­lijke feest: Pasen, het feest van de ver­rij­ze­nis van Christus, de triomf van het eeuwig leven op de dood.

In veel kerken wordt op Aswoens­dag met de as van verbrande palm­tak­jes een kruis, het zo­ge­naamde askruisje, op het voor­hoofd van de gelo­vi­gen gezet. Dit askruisje mogen we veer­tig dagen met ons meedragen. Ook al vervaagt het askruisje snel, de hele vas­ten­tijd lang horen we de oproep: “Bekeert u en gelooft in het evan­ge­lie!”

Deze dagen bie­den ons de gelegen­heid om op reis te durven gaan en afstand te nemen van alle ver­trouwde zeker­he­den, vaste ge­woon­ten en wel­vaart. Sober­heid, soli­da­ri­teit (zorg voor de andere mens) en spiri­tua­li­teit (aan­dacht voor de eigen relatie met God) staan centraal in de vas­ten­tijd.

We wor­den uit­ge­no­digd om een vraag­te­ken te zetten bij alles wat we niet nodig hebben, maar waaraan we zo verknocht zijn. Het zijn zaken die ons vaak aflei­den waar het wer­ke­lijk om gaat in het leven. Een mens leeft uit­ein­delijk niet voor mate­rië­le zaken: echt geluk zit niet in be­zit­tin­gen, maar in relaties, in ver­bon­den­heid met mensen, in ver­bon­den­heid met God.

Inter­views

Luister naar wat onze pastoor Maickel Prasing heeft gezegd tegen Omroep Brabant.

Ook twee pa­ro­chi­anen die gestart zijn met de vasten, Corrie en Lars onze organist.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose