• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Eucharistie in het teken van de Gebedsweek voor eenheid

gepubliceerd: vrijdag, 14 januari 2022

Op zon­dag 16 januari start lan­de­lijk de Week van gebed voor een­heid van chris­te­nen. Dit jaar is deze week inhou­de­lijk voor­be­reid door chris­te­nen uit het Midden-Oosten. Zij hebben gekozen voor het thema ‘Licht in het duister’.

Vanwege de beperkende maat­regelen, waardoor er amper ruimte is voor on­der­lin­ge ont­moe­ting, is er in Ouden­bosch voor gekozen om geen gemeen­schap­pe­lijke oecu­me­nische vie­ring te or­ga­ni­se­ren, maar ieder de eigen vie­ring in het teken te plaatsen van de Gebeds­week. Als teken van on­der­lin­ge ver­bon­den­heid zullen Charlotte Inke­laar, dominee van de Pro­tes­tantse Ge­meen­te, en Petra Mergaerts, als pas­to­raal werkster verbon­den aan de Basiliek, aan het begin van de vie­ring een kaars aans­te­ken die heel de vie­ring blijft bran­den. Daar­naast vindt er een uit­wis­se­ling van lectoren plaats en wor­den het­zelfde thema en dezelfde lezingen aange­hou­den. Wanneer u thuis een van beide vie­rin­gen volgt, kunt u ook daar in ver­bon­den­heid een kaarsje aans­te­ken.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose