• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vieringen in de Basiliek alléén met toegangskaart

gepubliceerd: vrijdag, 24 december 2021

Zoals al eer­der is medege­deeld hebben de Neder­landse bis­schop­pen besloten om de maat­regelen voor het ker­ke­lijk vieren in corona­tijd aan te scherpen. Dit betekent dat voor vie­rin­gen een maximum van 50 kerk­gan­gers per vie­ring is toe­ge­staan.

Voor de vie­rin­gen op beide Kerst­da­gen dient u, zoals bekend, in het bezit te zijn van een toegangs­kaart. Besloten is om deze werk­wij­ze ook daarna aan te hou­den. Dus ook voor de vie­rin­gen op zater­dag 1 januari en zon­dag 2 en 9 januari dient u een toegangs­kaart te hebben.

Toegangs­kaarten kunnen in de week voor­af­gaande aan de vie­ring wor­den af­ge­haald bij de pastorie, van maan­dag tot en met vrij­dag tussen 09.00 uur en 12.00 uur. Toegangs­kaarten zijn alleen af te halen en kunnen niet wor­den ge­re­ser­veerd.

Indien blijkt dat de maat­regelen lan­ger van toepas­sing blijven dan nu is voor­zien zal de werk­wij­ze met toegangs­kaarten voor vie­rin­gen wor­den voort­ge­zet. Wij vragen hier­voor uw begrip.

 

En alle vie­rin­gen zijn live te bekijken, zie hier­on­der hoe dit te rea­li­se­ren.

 

Live-stream bekijken:

  • Ga naar de web­si­te www.kerk­dienstgemist.nl
  • Voer daar in het zoekvenster ‘Vind uw kerk’ in: Basiliek Ouden­bosch; 
  • klik op ‘Naar kerk’, en je komt in het menu van de Basiliek; 
  • klik in dat menu op de datum van de vie­ring die je wilt bekijken.
Of klik op deze link "kerk­dienst basiliek"

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose