• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Aangescherpte maatregelen RK Kerk

Nieuwe maatregelen voor kerkbezoek

gepubliceerd: dinsdag, 21 december 2021

Op maan­dag 20 de­cem­ber hebben de Neder­landse bis­schop­pen de maat­regelen voor kerk­be­zoek ver­der aan­ge­scherpt. Deze maat­regelen zijn meteen inge­gaan.

Door deze maat­regelen mogen bij vie­rin­gen vóór 17.00 uur slechts 50 kerk­gan­gers aanwe­zig zijn, be­die­naren niet meege­teld. De vie­rin­gen in Bosschen­hoofd vervallen, in ieder geval tot zater­dag 15 januari 2022. Behalve tij­dens de jaar­wis­se­ling blijft de Clemens­ka­pel geopend voor per­soon­lijk gebed. Opge­ge­ven mis­in­ten­ties wor­den afgelezen in de vie­ringen in Ouden­bosch. Voor het ver­zet­ten van mis­in­ten­ties stuurt u een email naar info@bernardus­paro­chie.nl.

Op Kerst­avond zullen er alleen vie­rin­gen zijn om 19.00 uur en 23.00 uur in de Basiliek in Ouden­bosch, maar zon­der kerk­gan­gers. De vie­rin­gen zullen via live­stream zijn te volgen.
Voor alle vie­rin­gen vanaf 1e Kerst­dag geldt het maximale aantal toegestane kerk­gan­gers. Als u nog niet heeft ge­re­ser­veerd voor een vie­ring op beide Kerst­da­gen is het advies bij uw pastorie na te vragen of er nog plaats is. Nieuwe ont­wik­ke­lingen zullen op deze web­si­te bekend wor­den gemaakt.

De nieuws­brief van de Neder­landse bis­schop­pen kunt u lezen in deze PDF nieuws­brief. 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose