• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaart Hakendover

2e paasdag 28 maart

gepubliceerd: maandag, 8 februari 2016

Heel stil wordt het soms op deze aarde
intens verlangen naar wer­ke­lijke waarde
geef de mensen hoop op betere tij­den

zon­der haat, oorlog en onmen­se­lijk lij­den.

Daarom gaan wij ieder jaar ter bede­vaart naar Hakendover waar wij de God­de­lijke Zaligmaker ont­moe­ten. Samen zingen, bid­den, offeren en in procesie op naar den berg. Met “samen” praten wij over 16.000 mensen aldaar op die Paasmaan­dag. Waar vin­den wij in deze tijd zoveel bedevaar­ders te samen. Wilt U dit ook eens beleven, ga dan met ons mee op 28 maart. Opgeven bij Uw broe­der­mees­ter: Rinus Bouw­mees­ter tel.: 0165 322 144 of via bouw­mees­termcl@kpnmail.nl

Buskosten:  € 17,-- p.p. Kin­de­ren tot 12 jaar gratis.

Vertrektij­den wor­den op 22 maart bekend gemaakt.     

Ge­schie­de­nis van de kerk

In 690 na Christus besluiten drie maag­den, naar verluid afstammelingen van Keizer Octavianus, in Hakendover en kerk te bouwen voor de Heilige Zaligmaker. Het werk gaat van start, maar telkens wordt ´s-nachts afgebroken wat er de dag voor­af­gaand door de arbei­ders is gemetseld.. Ten einde raads wen­den de maag­den zich to God.

Op de ‚der­tiendach’ (16 januari) krijgen zij bezoek van een engel. Deze wijst hen de plaats aan die God wel­ge­vallig is en waar de kerk gebouwd mag wor­den. Het vriest die dag hard en er ligt een laag sneeuw. Rondom de plaats die de engel aan­wijst, zien de drie maag­den een spik­doorn staan in volle bloei, met daarin engelen die als vogeltjes zingen. Deze struik staat er nu nog. Een raaf bezorgt de drie maag­den een brief van God, waarin staat dat Hij deze plaats heeft uit­ver­ko­ren voor de bouw van een kerk.

Twaalf arbei­ders wor­den aan het werk gezet, maar zolang de bouw duurt, zijn er over­dag steeds der­tien mannen bezig. Bij het mid­dagmaal en de uitbetaling ver­schij­nen er telkens toch twaalf. De der­tien­de arbei­der is de Zaligmaker zelf.

Omdat God de plaats en de kerk zelf heeft gewijd en geheiligd, wor­den drie bis­schop­pen die de kerk zelf willen inzegenen gestraft voor hun ongeloof. Pas nadat zij hun berouw tonen, wordt hun ge­zond­heid her­steld.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose