• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Nieuwe maatregelen RK Kerk

Nieuwe maatregelen voor kerkbezoek

gepubliceerd: woensdag, 1 december 2021

Op woens­dag 1 de­cem­ber hebben de Neder­landse bis­schop­pen de maat­regelen voor kerk­be­zoek ver­der aan­ge­scherpt. Deze maat­regelen zijn meteen inge­gaan.

Door deze maat­regelen vervallen vanaf zater­dag 4 de­cem­ber de vie­rin­gen om 17.00 uur in Bosschen­hoofd, in ieder geval tot zater­dag 8 januari 2022. Opge­ge­ven mis­in­ten­ties wor­den afgelezen in de vie­ring op zon­dag in Ouden­bosch. Voor het ver­zet­ten van mis­in­ten­ties stuurt u een email naar info@bernardus­paro­chie.nl

Op Kerst­avond zullen er alleen vie­rin­gen zijn om 19.00 uur en 23.00 uur in de Basiliek in Ouden­bosch, maar dus zon­der kerk­gan­gers. De vie­rin­gen zullen via live­stream zijn te volgen.
Voor de vie­rin­gen op zon­dag­mor­gen en tij­dens de feest­da­gen in Hoeven, Oud Gastel en Ouden­bosch wor­den moge­lijk extra maat­regelen getroffen ten aanzien van het maximale aantal kerk­gan­gers dat kan wor­den toe­ge­la­ten. Zodra hierover meer bekend is zal dit op deze web­si­te bekend wor­den gemaakt.

De nieuws­brief van de Neder­landse bis­schop­pen kunt u lezen in deze PDF nieuws­brief. 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose