• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Stille Omgang Amsterdam

12 maart 2016

gepubliceerd: maandag, 8 februari 2016

In de nacht van 12 op 13 maart 2016 vind in Am­ster­dam de jaar­lijkse Stille Omgang plaats. Deze traditie, een eigen­tijdse vorm van de vroe­gere Mid­del­eeuwse mirakel­pro­ces­sie, bestaat reeds 135 jaar.

Mirakel van Am­ster­dam

Deze pro­ces­sie is mid­den veer­tien­de eeuw ontstaan als gevolg van de ge­schie­de­nis van een zieke man die in de Kalver­straat woonde.

Op 15 maart 1345, zo ver­telt de overleve­ring, lag een man in een huis aan de Kalver­straat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een pries­ter roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacra­ment (de hostie) te voor­zien. Na het eten van de hostie kreeg de zieke braaknei­gingen en moest tenslotte over­ge­ven in het bran­dende haardvuur van zijn kamer. Maar na verloop van tijd bleek dat hij niet alleen de hostie onbescha­digd had uitgebraakt, maar dat bovendien het vuur het Heilig Sacra­ment niet had aangetast.

Was dat nog niet mirakuleus genoeg: de hostie die de volgende dag door de pries­ter van de Oude of Nicolaas­kerk weer was op­ge­haald, keerde vanuit de Oude Kerk op won­der­baar­lijke wijze in het huis van de man terug. Het was een nieuw mirakel dat zich daarna nog eens tweemaal herhaalde. Voor de mid­del­eeuwse mens was dit de nood­za­ke­lijke bevesti­ging om in de gebeur­te­nissen de­fi­ni­tief de hand van God te kunnen herkennen. Het duidde tevens Gods klaarblijke­lijke wens aan om op de plaats waar het Mirakel had plaats­ge­von­den, 'dese gracie ende ghenade' open­baar te maken en gestalte te geven. De betrok­ke­nen besloten daartoe de woning tot een devotie- of bede­vaart­ka­pel om te bouwen. Dit Eucha­ris­tisch won­der heeft bekend­heid gekregen onder de naam Mirakel van Am­ster­dam (1345).

Sinds 1881 gedenkt de Stille Omgang in het centrum van de stad Am­ster­dam dit Mirakel in stilte en duisternis door een ambachte­lijke pelgrimage langs de route van 1345 en door Eucha­ris­tie­vie­ringen voor de Omgang. Uniek aan deze pelgrims­tocht die door het centrum van de stad trekt, zijn de stilte, het ont­bre­ken van uiter­lijk ver­toon, het duistere uur en de zwijgende ver­bon­den­heid van de duizen­den chris­te­nen.

Met de bus naar de Stille Omgang

Vanuit deze regio vertrekt er ook een bus rich­ting Am­ster­dam. Wie hier aan deel wilt nemen vind in iedere pa­ro­chie een uit­no­di­ging met in­for­ma­tie en tele­foon­num­mers. Ook kunt u contact opnemen met Raymond Kessel: diannekessel@kpn­planet.nl

De kosten voor de Stille omgang zijn € 20,00 pp. De opstap­plaatsen voor deze regio zijn: Roosendaal, Ouden­bosch, Etten Leur, Breda, Keizersveer.

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose