• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Thema van de dienst bij het afscheid van het St. Janskoor op 14 nov. 2021

Wij hebben voor U gezongen

gepubliceerd: zondag, 28 november 2021

Wij hebben voor U gezongen

Op het moment van afscheid nemen als pa­ro­chie­koor kijken we als deel van de geloofs­ge­meen­schap van Hoeven terug naar de tweele­dige opdracht van dit koor: opluis­te­ren van de ere­dienst en het bevor­de­ren van de samenzang.

Bij de eerste taak, het opluis­te­ren van de ere­dienst, is het goed te kijken naar de muur­schil­deringen boven het hoofdaltaar. Wel wat slecht verlicht zien we Gods troon. Hem wordt eer en dank gebracht door de hemelse serafijnen, cherubijnen, machten en krachten en wat dichter bij de mensen ko­men­de engelen en aartsengelen.

De gelo­vi­gen in het schip van de kerk sluiten zich, met de heiligen die in deze kerk in het bij­zon­der wor­den uitge­beeld: Maria, Johannes de Doper en Bernardus, als het ware aan bij de ere­dienst tij­dens de li­tur­gie van de H. Mis, waarbij we als ge­meen­schap van mensen onze eerbied en dank, maar ook onze zorgen neerleggen bij God. Als koor hebben we in de ere­dienst onze bijdrage daaraan gedaan.

Wij hebben voor U, onze God, gezongen.

De tweede taak, het bevor­de­ren van de samenzang, is gericht naar de mensen die ter kerke geko­men om in de H. Mis te bid­den en te zingen . Eerst zongen we vanaf het koor achter in de kerk over de hoof­den van aanwe­zigen in de hoop hen aan te zetten mee te zingen. Later werd nadat er een orgel aan de linker voor­kant van de kerk was geko­men, als het ware deel van de aanwe­zige kerk­gan­gers, gezongen om hen mee te nemen in het zingen. Hier hebben we samen met elkaar onze vreugde, verdriet en zorgen aan God voor­ge­legd.

Wij hebben voor en met U gezongen.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose