• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

St. Janskoor bedankt!

Afscheidsviering St. Janskoor

gepubliceerd: dinsdag, 23 november 2021
St Janskoor
St Janskoor
Piet Voermans ontvangt onderscheiding
Piet Voermans ontvangt onderscheiding
De gouden noten als dank
De gouden noten als dank

Het St. Jans­koor is een begrip in de geloofs­ge­meen­schap van Hoeven. Meer dan 43 jaar hebben zij voor ons tij­dens de zon­dag vie­rin­gen gezongen. De eerste jaren boven, na 1985 met het Engels orgel bene­den.

Nadat het orgel door tech­nische sto­ringen in onbruik raakte, werd er gebruik gemaakt van een elektrisch orgel of piano. De banken wer­den speciaal voor hen aan­ge­past zodat elke zan­ger/zan­geres de dirigent goed kon volgen.
Diverse leden wer­den de afgelopen jaren on­der­schei­den met de Gregorius pen­ning of ket­ting i.v.m. 25 of zelfs 40 jarig lidmaat­schap. Vandaag mocht Piet Voermans deze onder­schei­ding ont­van­gen, voor zijn 40 jarig lidmaat­schap.
Voor alle koorle­den was er een gou­den noot, gemaakt door Corry Braspen­ning met bijbe­ho­rende tekst:

Er zijn hoge noten - lage noten
Lange noten - korte noten
Veel noten zijn er door jullie gezongen.
Helaas hebben jullie nu de laatste noot in dit kerk­ge­bouw gezongen.
Daarom, de allerlaatste gou­den noot is voor jullie als aan­denken aan deze mooie tijd.

Namens de hele geloofs­ge­meen­schap van Hoeven wil ik de leden van het koor harte­lijk danken voor al die jaren dat zij voor ons gezongen hebben tij­dens zon- en feest­da­gen.
De laatste jaren onder de bezielende lei­ding van Chris Vergouwen.
Wij hebben jullie ervaren als één grote familie die lief en leed met elkaar deel­den.
Als afscheid hebben de koorle­den het inmiddels pa­ro­chie breed beroemde windlicht ont­van­gen.

Heel harte­lijk bedankt.

Dimph Schouw,
voor­zit­ter pa­ro­chiekern­com­mis­sie Hoeven, Bosschen­hoofd


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose