• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bijeenkomst Missionair parochie zijn Vervolg

gepubliceerd: maandag, 15 november 2021

Op dins­dag 30 no­vem­ber van 19.30 uur tot 21.00 uur Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch. Een missio­naire pa­ro­chie probeert actief en met nieuw elan naar buiten te tre­den, is niet alleen in het kerk­ge­bouw zicht­baar maar ook - en mis­schien wel vooral - daar­bui­ten, als onder­deel van een kerk die rele­vant wil zijn voor de samen­le­ving.

Meer in­for­ma­tie over het pro­gram­ma en de moge­lijk­heid om aan te mel­den leest u in bij­gaande PDF.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose