• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geloofsgemeenschap Hoeven verhuist

op zondag 21 november de laatste zondagviering in de kerk

gepubliceerd: zaterdag, 23 oktober 2021

Nog enkele weken en dan komt er een einde aan de vie­rin­gen in de St. Jan de Doper­kerk in Hoeven. Het gebouw krijgt een nieuwe bestem­ming en de geloofs­ge­meen­schap verhuist daarom van de kerk naar de kapel van Bovendonk.

De laatste vie­ring in de kerk zal zijn op zon­dag 21 no­vem­ber, de laatste zon­dag van het ker­ke­lijk jaar, om 14.00 uur.
We sluiten dan niet alleen een jaar af, maar ook de vele jaren waarin mensen hun geloof, hun lief en leed in de kerk met elkaar hebben gedeeld. Het afscheid van de kerk als ver­trouwde ruimte om samen te komen om ons geloof te vieren zal niet ie­der­een even ge­mak­ke­lijk vallen. Maar we ont­ko­men er niet aan dat we ons aanpassen aan ver­an­de­rende tij­den en nieuwe wegen moeten gaan in ons leven en in de bele­ving van ons geloof. Het zal de eerste tijd onwennig zijn in de kapel waar­mee ieder ver­trouwd zal moeten raken, waar ieder weer een eigen plaatsje zal moeten vin­den, ook al zullen voorwerpen uit de kerk meever­hui­zen naar de kapel. Daar maken we op zon­dag 28 no­vem­ber op de gebruike­lijke tijd, 09.30 uur, een nieuwe start. Het is dan de eerste zon­dag van een nieuw ker­ke­lijk jaar, het begin van de Advent, op weg naar Kerst­mis. We hopen dat velen met ons mee­gaan op die weg en de kapel weten te vin­den.
Om de geloofs­ge­meen­schap in Hoeven en andere belang­stel­len­den te in­for­meren over de aanstaande verhui­zing wordt op dins­dag 2 no­vem­ber om 19.00 uur in de kerk een in­for­ma­tie­bij­een­komst gehou­den. U bent daarbij van harte welkom.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose