• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hoeven heeft nu strooiveld op Kerkhof

gepubliceerd: dinsdag, 10 augustus 2021

Regel­ma­tig in­for­meerde Hoevenaren naar wat de moge­lijk­he­den waren om de as van een dier­ba­re op het kerkhof uit te strooien. Uite­raard was dat moge­lijk maar een spe­ci­fie­ke plaats daarvoor was afwe­zig.

Omdat gebleken was dat som­mi­ge pa­ro­chi­anen op het kerkhof van Hoeven wilde wor­den uitgestrooid vanwege hun levenslange bin­ding met onze ge­meen­schap soms al gene­ra­ties lang, hebben we besloten om hier­voor een strooi­veld aan te leggen.

Samen met de pa­ro­chiekern­com­mis­sie zijn we op zoek gegaan naar een geschikte locatie. Al gauw waren we het er unaniem over eens, dat dit bij het kruis­beeld op het einde van het pad moest zijn. Het pad moest enigszins wor­den ingekort om ruimte te creëren voor dit veldje. Hoewel het de bedoeling was om in 2020 te starten is het helaas een jaartje later gewor­den. Het voor­jaar 2020 was te droog voor het aanleggen van het haagje met Ilex planten en het inzaaien van het gras, temeer omdat een grote boom in de nabij­heid veel vocht aan de bodem onttrekt.

Uit de po­si­tie­ve reacties van de mensen blijkt overdui­de­lijk dat dit strooi­veldje in een behoefte voorziet. Inmiddels heeft de eerste uitstrooiing reeds plaats­ge­von­den en staan er alweer twee inge­pland.

Als U meer in­for­ma­tie wilt, kunt U contact opnemen met de beheer­der van het kerkhof in Hoeven.

Gied van Lier.

Tel: 06 20654302


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose