• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Derde Online Alpha Cursus

Welkom bij de derde online Alpha-cursus

gepubliceerd: donderdag, 29 juli 2021

Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof, of over wie Jezus voor jou is ? Wil je ook luis­te­ren naar hoe andere mensen geloven, bid­den en God zoeken? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Vind je het moei­lijk om over je geloof te praten met anderen, of met je (klein-)kin­de­ren?

Wil je de cursus vanuit je huis kunnen volgen?
Dan is de online Alpha cursus echt iets voor jou!

Je hebt dan wel een com­puter, laptop of tablet nodig met camera en een In­ter­net verbin­ding; een korte handlei­ding is be­schik­baar.

Samen­wer­king Bisdom Breda en pa­ro­chies

Dit najaar or­ga­ni­seert het Bisdom Breda voor de pa­ro­chies de derde online Alpha cursus. De Bernardus en Immanuel pa­ro­chie werken daarbij samen. De deel­ne­mers uit beide pa­ro­chies volgen online inlei­dingen en gaan daarna met elkaar online in gesprek. Ze wor­den daarbij begeleid door het Alpha team van beide pa­ro­chies.

Evaluatie vorige online cursus

In de evaluatie van de 2e online cursus gaven de deel­ne­mers uit beide pa­ro­chies het rapport cijfer 8 voor het be­lang­rijk­ste onder­deel: de groeps­ge­sprekken. Enkele reacties van de deel­ne­mers: “Tijdens het groeps­ge­sprek heerste een veilige en ver­trouw volle sfeer waarin je je kan uiten als lid van de groep. Het waren waarde­volle bij­een­komsten en ik heb me gehoord en verbon­den gevoeld. Ik ben dichter bij God geko­men.”

Data

De cursus bestaat uit zo’n 10 online sessies en vindt op don­der­dag­avond plaats van 20.00 tot 21.30 uur. Op 23 sep­tem­ber 2021 is de Intro­duc­tie sessie. We beginnen op 30 sep­tem­ber; op 2 de­cem­ber is de af­slui­ten­de bij­een­komst.

Aanmel­den en vragen

Voor meer in­for­ma­tie: Alpha cursus 03


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose