• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Autozegening Hoeven

Zaterdag 3 juli 2021 van 14.00 tot 16.00 uur

gepubliceerd: zaterdag, 5 juni 2021

De auto­ze­gening in Hoeven is voor het eerst geor­ga­ni­seerd op 20 no­vem­ber 1927. De toen­ma­lige pastores waren bezorgd voor de steeds grotere gevaren in het ver­keer en het veel­vul­dig gebruik van mascottes om tegen die gevaren beschermd te zijn. Bis­schop Hopmans wilde dit bijgeloof tegen­gaan door de vere­ring van Sint Christoffel te bevor­de­ren. In Hoeven kreeg hij gehoor.

De ze­ge­ning kon gel­den voor alle voertuigen die in het ver­keer wer­den gebruikt. Naast Hoeven orga­ni­seer­de men ook in Bergen op Zoom en Breda een soortge­lijke ze­ge­ning. Toen in 1969 Sint Christoffel van de heiligenkalen­der verdween, bleef alleen in Hoeven deze traditie door­gaan. Terecht deed men vanuit Hoeven een beroep op Rome zodat de vere­ring van deze heilige mocht blijven bestaan. Ook in deze tijd blijft zo’n sterk gebruik de moeite waard. Het is goed om te ervaren dat wij niet alles zelf in de hand hebben. De auto­ze­gening mag ons bewust maken van onze verant­woor­de­lijk­heid in het ver­keer. Daarom mogen ook fietsen en andere (motor)voertuigen deze ze­ge­ning ont­van­gen. De ze­ge­ning is geen magische han­de­ling in de zin van ‘nu kan mij niets meer gebeuren’. Ze gaat veel dieper. Ze betekent een oproep aan u en mij om onze verant­woor­de­lijk­heid in het dage­lijkse ver­keer serieus te nemen. Moge de ze­ge­ning op voor­spraak van Sint Christoffel ons allen goed doen.

Wij zien u graag op het kerk­plein van de St. Jan de Doper­kerk in Hoeven op zater­dag 3 juli tussen 14.00 uur en 16.00 uur of op zon­dag 4 juli na de eucha­ris­tie­vie­ring die om 9.30 uur begint.

Werk­groep Christoffel­vie­ring.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose