• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Livestream Chrismamis

woensdag 31 maart 2021

gepubliceerd: vrijdag, 12 maart 2021

In de Goede Week wor­den ieder jaar de heilige oliën gewijd: de cate­chu­me­nenolie voor wie wor­den voor­be­reid op de doop, de ziekenolie voor het toedienen van de zie­ken­zal­ving en het chrisma voor de dopelingen en de vor­me­lin­gen. Deze wij­ding wordt gedaan door de bis­schop tij­dens de chrismamis, waarin de aanwe­zige pries­ters tevens hun wij­dings­be­lof­te hernieuwen.

Vanwege de maat­regelen en beper­kingen die gel­den voor het bijwonen van vie­rin­gen zal de chrismamis dit jaar alleen door de vica­rissen en pastoors van het bisdom kunnen wor­den bijgewoond. Voor andere gelo­vi­gen is de vie­ring op woens­dag 31 maart om 19.00 uur vanuit de Antonius­kathe­draal in Breda te volgen via een live­stream, die ongeveer een kwar­tier voor het begin van de vie­ring actief zal zijn.
De link naar de live­stream is te vin­den op de web­si­te van het bisdom, www.bisdombreda.nl.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose