• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Heilig jaar van Barmhartigheid

Zaterdag 9 januari 19.00 uur � Basiliek

gepubliceerd: dinsdag, 29 december 2015
Heilig jaar van Barmhartigheid

De vreem­de­ling her­bergen is het thema van de eerste vesper in het kader van het jaar van de Barm­har­tig­heid die plaats­vindt op zater­dag 9 januari om 19.00 uur in de Basiliek. Tijdens de vesper lezen we uit de Heilige Schrift en komt de Heilige Au­gus­ti­nus aan het woord over gast­vrij­heid en vreem­de­lingen. De vesper wordt afgesloten met de moge­lijk­heid tot aanbid­ding van het Aller­hei­ligste en het voeren van een biecht­ge­sprek.

Rond 19.45 uur start het geloofs­ge­sprek in de Pilaar rond de kerst­brief van de Neder­landse bis­schop­pen gericht aan alle mede­bur­gers en in het bij­zon­der aan pa­ro­chies en plaat­se­lijke geloofs­ge­meen­schappen over de uit­daging die de komst van vluch­te­lingen mee­brengt voor de Neder­landse samen­le­ving.

De bis­schop­pen roepen op tot een her­bergzame samen­le­ving waarin mensen welkom zijn, vanuit weder­zijds respect. “Wij pleiten voor een principiële én rea­lis­tische hou­ding: mensen in nood moeten wor­den geholpen en tege­lijker­tijd moet onze kost­ba­re en kwets­ba­re vrij­heid wor­den beschermd. Wij hebben als mens en christen de plicht om vluch­te­lingen, mede­mensen in nood, de helpende hand toe te steken,” zo staat in de brief.

Diaken Peter Hoefnagels zal de brief toelichten. Ook een mede­werkster van Vluch­te­lingen­werk Halder­berge zal tij­dens dit gesprek aanwe­zig zijn.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose