• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hervatting vieringen vanaf 9 januari

Vieringen met parochianen wordt hervat

gepubliceerd: dinsdag, 29 december 2020

Vanaf het week­ein­de van 9 en 10 januari, waarin we het feest van de Doop van de Heer vieren, zullen de vie­rin­gen in onze kerken weer voor kerk­gan­gers toe­gan­ke­lijk zijn. Wel zijn de maat­regelen voor het bijwonen van een vie­ring onveran­derd van kracht. Dat betekent dat maximaal 30 personen aanwe­zig kunnen zijn. Kerk­gan­gers dienen zich vooraf aan te mel­den voor een vie­ring en van hen wordt verwacht dat ze een mondkapje dragen, in ieder geval wanneer ze zich in de kerk ver­plaatsen. Samenzang blijft niet toe­ge­staan. Kerk­gan­gers dienen zich bij binnen­komst te mel­den, hun han­den te ontsmetten en de gewenste ander­halve meter afstand tot elkaar in acht te nemen. Het dringende advies is om bij ge­zond­heids­klachten van uzelf of huis­ge­no­ten niet naar een vie­ring te komen. In alle gevallen dienen aan­wij­zingen die voor, tij­dens of na een vie­ring wor­den gegeven te wor­den opge­volgd.

Wanneer u voor een van de vie­rin­gen een mis­in­ten­tie heeft opge­ge­ven of nog opgeeft, betekent dat niet dat u zich ‘auto­ma­tisch’ voor die vie­ring heeft aangemeld. U dient zich tij­dig aan te mel­den via een van on­der­staan­de tele­foon­num­mers.

Basiliek H.H. Agatha & Barbara Ouden­bosch
Aanmel­den:
0165 330 502 (op werk­da­gen tussen 09.00 uur en 12.00 uur)

H. Hart van Jezus Bosschen­hoofd
Aanmel­den:
dhr. G. Verschuren, 0165 315 582 (op werk­da­gen tussen 16.00 uur en 18.00 uur)

H. Lau­ren­tius Oud Gastel
Aanmel­den:
0165 511 286 (maan­dag en vrij­dag tussen 10.00 uur een 12.00 uur)

St. Jan de Doper Hoeven
Aanmel­den: 
0165 502 336 (maan­dag, woens­dag en vrij­dag tussen 09.30 uur en 11.30 uur)


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose