• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kerstmis 2020

gepubliceerd: maandag, 21 december 2020

Het jaar 2020 heeft ons veel leed gebracht. We­reld­wijd wor­den velen getroffen door het corona­vi­rus. Velen hebben afscheid moeten nemen van een dier­ba­re, velen maken zich zorgen om het behoud van hun werk en inkomen, en even zovelen zien met lede ogen toe hoe hun bedrijf, hun levens­werk afstevent op een faillisse­ment. En nu, door het steeds weer toe­ne­mend aantal besmet­tingen, zit het land in een lockdown. De wereld zit op slot. Geen kerst­di­ners met heel de familie, geen grote feesten met de jaar­wis­se­ling, geen vuur­werk. Zelfs onze kerk is gesloten. De Heilige Missen zijn niet toe­gan­ke­lijk voor kerk­gan­gers. Het zal een wel heel Stille Nacht zijn.

Dit jaar vieren we Kerst­mis in heel kleine, be­schei­den kring en gaan we op dezelfde wijze het nieuwe jaar in. Eigen­lijk net zoals twee­dui­zend jaar gele­den. Een geboorte in een heel be­schei­den onder­ko­men, een stal. Geen grote diners, geen feest. Alleen geloof, hoop en liefde. Met de geboorte van een kind, werd ook de hoop geboren. Hoop op een betere toe­komst, een betere maat­schap­pij. Hoop op een hemels ko­nink­rijk. Kerst­mis is een feest van hoop en hoop is iets wat wij allen moeten hou­den. Hoop verloren, al verloren! De geboorte van Jezus biedt ons deze hoop en is als een klein lichtje in grote duisternis. Hoop doet leven!

Moge u het geloof in de blijde bood­schap van Jezus blijven hou­den. Moge in uw harten de vlam van hoop blijven bran­den. En moge u in deze kerst­tijd heel veel liefde ervaren. Zowel in het geven ervan, als in het ont­van­gen.

Zalig Kerst­mis en hoop­vol en liefde­vol Nieuw­jaar.

Pastoor Maickel Prasing,
pas­to­raal team en bestuur van de pa­ro­chie H. Bernardus van Clairvaux
pa­ro­chiekern­com­mis­sies en mede­werken­den van alle geloofs­ge­meen­schappen, in het bij­zon­der die van Ouden­bosch-Stand­daar­bui­ten, kerklo­ca­tie Basiliek HH Agatha en Barbara.

Harte­lijk dank aan een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan het rea­li­se­ren van onze kerst­stallen


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose