• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Red wednesday en oecumenische viering in de Basiliek

Woensdagavond 25 november 2020

gepubliceerd: dinsdag, 17 november 2020

Op Red Wednesday, woens­dag 25 no­vem­ber 2020, wordt we­reld­wijd aan­dacht gevraagd voor gods­dienst vrij­heid. Met name voor het ver­volgen van mensen om hun geloof. Als teken van soli­da­ri­teit met hen wor­den, in de avond en nacht, kerken rood aangelicht.
In Neder­land gaan zo’n 100 kerken daaraan deelnemen. Voor­beel­den zijn St Antonius ka­the­draal Breda, Stads­kerk St Gertrudis Bergen op Zoom, Basiliek St Jan Oosterhout én onze Basiliek.

In Ouden­bosch vindt ná het rood aanlichten van de voor­ge­vel van de Basiliek om 20.00 uur een oecu­me­nische vie­ring plaats. Daarin gedenken we in het bij­zon­der de om hun geloof ver­volgde Chris­te­nen. Dat vindt in een groot aantal lan­den in de wereld plaats.

We bid­den voor hen en voor beke­ring van hun ver­vol­gers. De gekozen Bijbel­le­zingen gaan over hoe Jezus in de Zalig­spre­kingen aangeeft hoe het Ko­nink­rijk Gods op aarde is op te bouwen. Maar ook over hoe ‘de wereld’ daar niet op zit te wachten. En dat kan lei­den tot onver­schil­lig­heid, tegen­wer­king, en ver­vol­ging van Chris­te­nen.

Pro­gram­ma   

19.50 - 20.00 Op het voor­plein van de Basiliek: kort woord van pastoor Maickel Prasing en start rood aanlichten voor­ge­vel van de Basiliek door dominee Charlotte Inke­laar en pastoor Maickel Prasing; aan­slui­tend de Basiliek binnen­gaan (max. 30 personen; van te voren aangemeld bij pastorie)

20.30 - 20.30 Oecu­me­nische vie­ring, voor­gan­gers: pastoor Maickel Prasing en dominee Charlotte Inke­laar.

Aanmel­den

Voor het deelnemen aan dit pro­gram­ma ben je van harte uit­ge­no­digd.
Wie wil deelnemen moet zich tij­dig aanmel­den in de pastorie tussen 9 - 12 uur op werk­da­gen of tele­fo­nisch 0165 330502.
Ook voor deze vie­ring geldt een maximum van 30 personen.

Zie ook: www.redwednesday.nl en www.kerkin­nood.nl/rapporten


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose