• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kinderen bidden voor oorlogsKinderen

gepubliceerd: donderdag, 1 oktober 2015
Kinderen bidden voor oorlogsKinderen

De Neder­landse Marijke (8) bidt de hele maand ok­to­ber voor Achmed uit Syrië en voor andere oorlogs­kin­de­ren. En ze is niet alleen. In het hele land gaan kin­de­ren thuis en tij­dens kin­der­woord­diensten voor deze kin­de­ren bid­den.

Bidt u ook met kin­de­ren mee voor kin­de­ren zoals Achmed? Deze tien­jarige maakte bombar­de­menten mee op zijn woon­plaats Homs en leeft nu als vluch­te­ling in een tent in Libanon. Lees of hoor zijn verhaal op de web­si­te van Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren of Kerk in Nood. Pa­ro­chies en ge­zin­nen zijn uit­ge­no­digd om tij­dens de Rozen­krans­maand met kin­de­ren een Tientje van de Rozen­krans te bid­den: één keer het Onze Vader en tien keer het Wees­ge­groet.

Zondag 18 ok­to­ber - Een miljoen kin­de­ren bid­den de Rozen­krans

Een speciale dag is zon­dag 18 ok­to­ber. Dan sluiten we aan bij het wereld­wijde ini­tia­tief: Een miljoen kin­de­ren bid­den de Rozen­krans. Samen met ongeveer een miljoen kin­de­ren in tal van lan­den bid­den op die zon­dag hope­lijk ook veel Neder­landse en Belgische kin­de­ren het Rozen­krans­gebed (of een van de vijf Tientjes) voor vrede in de wereld. Precies zoals Maria eens aan drie kin­de­ren in Fatima vroeg.

Kerk in Nood en Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren

Kerk in Nood en Stich­ting Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren steunen dit mooie ini­tia­tief. Graag vragen wij u om met kin­de­ren mee te bid­den voor oorlogs­kin­de­ren als Achmed. Wereld­wijd zijn 20 miljoen kin­de­ren op de vlucht voor oorlog. Nog veel meer kin­de­ren leven te mid­den van het oorlogs­geweld dag en nacht in angst. Hoe nodig is het om hun roep om hulp te onder­steunen met gebed!

Marijke bidt daarom de Rozen­krans, want dat is bij uitstek een gebed voor vrede. Als heel veel kin­de­ren samen met Maria bid­den, zal God de harten ver­an­de­ren en zal er vrede komen. Dat heeft Maria beloofd.

Gratis aan­vra­gen

Voor deel­ne­mende kin­de­ren kan gratis een arm­bandje om het Tientje te bid­den of een glow-in-the-dark Rozen­krans wor­den besteld, zolang de voorraad strekt.

Op de web­si­te van Kin­de­ren bid­den voor Kin­de­ren wordt op een land­kaar­tje bijge­hou­den vanuit welke woon­plaatsen wordt gebe­den. Staat er al een pinnetje bij jouw woon­plaats?

Meer in­for­ma­tie


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose