• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

24 Uur voor de Heer

vrijdag 27 maart – Oudenbosch – 19.00 uur tot 21.00 uur

gepubliceerd: vrijdag, 27 maart 2020

Met de titel ‘Even bid­den tot U’ vindt op vrij­dag 27 en zater­dag 28 maart op ini­tia­tief van paus Fran­cis­cus ’24 uur voor de Heer’ plaats. U wordt uit­ge­no­digd voor per­soon­lijk gebed en eucha­ris­ti­sche aanbid­ding in de Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch op vrij­dag 27 maart tussen 19.00 uur en 21.00 uur. U wordt ver­zocht om de gel­dende maat­regelen in ver­band met het corona­vi­rus in acht te nemen en voldoende afstand tot elkaar te bewaren.

De paus nam het ini­tia­tief vijf jaar gele­den in het kader van het Jaar van Barm­har­tig­heid. Als blijk van naasten­liefde voor de minst­bedeel­den in onze samen­le­ving kunt u een bijdrage leveren aan de Voedsel­bank door houd­ba­re levens­mid­de­len mee te brengen.

Gebed

God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroos­ting in ziekte en lij­den.
Wees ons, uw volk, nabij en gena­dig
nu wij allen de gevolgen onder­vin­den
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bid­den voor hen om hoop en gene­zing.
Wij bid­den voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overle­den, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bid­den voor allen die werk­zaam zijn
in de ge­zond­heids­zorg en het open­baar bestuur,
dat zij uw nabij­heid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samen­le­ving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwets­baar­heid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zon­der aarzelen over­ge­ven
aan uw va­der­lijke voor­zienig­heid.
Door Christus onze Heer. Amen.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose