• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Klokken van hoop

Komende drie woensdagen luiden de klokken

gepubliceerd: dinsdag, 17 maart 2020

Klokken van hoop

Het corona­vi­rus heeft een grote impact op het maat­schap­pe­lijk leven. We leven mee met allen die besmet zijn met het virus en met hen die iemand verloren hebben als gevolg daar­van.

In het dage­lijks leven zijn we gewend naar ver­schil­lende plaatsen te gaan: ons werk, scholen, sport­clubs, winkels en uit­gaans­ge­le­gen­he­den. Veel van deze plaatsen zijn gesloten en ook van onze kerken blijven de deuren dicht. Kerken - plaatsen waar een­dracht en hoop een thuis hebben - kunnen niet meer wor­den gebruikt om deze hoop te ver­kon­di­gen. In deze tijd waarin zo veel mensen behoefte hebben aan tekenen van hoop en uit­komst, waarin mensen van alle gene­ra­ties (tij­de­lijk) sociaal geïso­leerd raken,

zijn het onze geloofs­ge­meen­schappen die een oproep van hoop doen. De Bernardus- en de Immanuel­paro­chie volgen, net als veel andere pa­ro­chies in het land, het ini­tia­tief van de Rotter­damse Paradijs­kerk om op woens­dag 18 maart, 25 maart en 1 april van 19.00 uur tot 19.15 uur de klokken te lui­den: als teken van hoop en troost voor alle mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten en als sig­naal dat we respect hebben voor alle hulp­ver­le­ners die zich inzetten voor hun mede­mens.

 

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose