• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Hartjesviering 2 februari 2020

Jaarlijkse hartjesviering Basiliek

gepubliceerd: maandag, 24 februari 2020

Op zon­dag 2 februari jl. vond de jaar­lijkse ‘Hartjes­vie­ring’ plaats in de Basiliek. Ieder jaar rond Maria Lichtmis wor­den de ouders, broers en zusjes, peet­ou­ders, opa’s en oma’s van alle dopelingen die het afgelopen jaar in de Basiliek zijn gedoopt, door de doop­werk­groep uit­ge­no­digd om deze speciale vie­ring bij te wonen.

Maria Lichtmis is een oud verhaal over vreugde om het ont­van­gen leven. Als een kindje wordt geboren, dan willen de ouders hun blijd­schap graag delen met al hun dier­ba­ren. Allemaal zijn we kin­de­ren van het licht die samen zorgdragen voor de schep­ping, voor het leven en voor al het moois dat ons is toe­ver­trouwd. Maria Lichtmis is daarom een uit­ge­spro­ken mooi moment om nogmaals al deze kleine won­dertjes opnieuw te laten zegenen.

In de hartjes­vie­ring hebben we ca. 35 van de bijna 60 dopelingen uit 2019 met hun families mogen verwel­ko­men. Vele kleintjes von­den de Basiliek maar wat inte­res­sant en kwamen spon­taan gedurende de vie­ring even kijken wat er vooraan toch allemaal bij het altaar gebeurde. De vie­ring wordt al enkele jaren muzikaal opge­luis­terd door Graham Tweed en Ruud Brood. Het Ave Maria werd door Hester Veraart prach­tig vertolkt op dwarsfluit. Ieder jaar weer leuk om de reacties van ouders en kin­de­ren te zien - én te horen- als deze prach­tige muziek live ten gehore wordt gebracht.

Na een woord van welkom van Pastoor Maickel Prasing ver­volgde de vie­ring met een mooie ope­ningsge­dachte door Sabine . Een be­lang­rijk onder­deel van de vie­ring was het opnieuw zegenen van de dopelingen en hun broertjes/zusjes door Pastoor Maickel Prasing en Frank van Gerven. Cindy las de slotge­dachte voor.

Aan het einde van de vie­ring zette Pastoor Maickel onze coördinator en doop­ou­der van het eerste begin Annemarie van de Klun­dert nog mooi in het zonnetje en dat had ze totaal niet verwacht. Annemarie is al (minstens) 20 jaar het kloppende hart van de doop­werk­groep in Ouden­bosch. Zij werd door de werk­groep verrast met een speciaal voor haar gemaakte kaars en doophartje. We wensen haar nog vele jaren doop­ple­zier toe!

Aan het einde van de vie­ring wer­den de doophartjes aan de ouders uit­gereikt en was er gelegen­heid om nog even gezellig na te praten met een kopje koffie, bekertje ranja en een lekker snoepje of cakeje.

De doop­werk­groep kijkt terug op een geslaagde hartjes­vie­ring en bedankt pastoor Maickel Prasing en Frank van Gerven, onze kosters, muzi­kanten en alle gewel­dige hulp ‘voor en achter de schermen’.
We kijken nu al weer uit naar de volgende hartjes­vie­ring in 2021!

NB: Was u op 2 februari niet in de gelegen­heid om het doophartje tij­dens de hartjes­vie­ring op te halen, dan kunt u het doophartje op week­da­gen tussen 9 en 12 uur tot uiter­lijk eind juli 2020 ophalen bij de pastorie in Ouden­bosch, gelegen naast de Basiliek. U heeft hierover ook bericht ont­van­gen via de mail.
Let op: de hartjes die niet zijn op­ge­haald, wor­den na de zomer­va­kan­tie ‘gerecycled’ voor de nieuwe dopelingen. 

Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose