• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Stille Omgang Amsterdam

Zaterdag 21 maart 2020

gepubliceerd: zondag, 16 februari 2020

In de nacht van 21 op 22 maart 2020 vind in Am­ster­dam de jaar­lijkse Stille Omgang plaats. Deze traditie, een eigen­tijdse vorm van de vroe­gere Mid­del­eeuwse mirakel­pro­ces­sie, bestaat reeds 139jaar..

Mirakel van Am­ster­dam

Deze pro­ces­sie is mid­den veer­tien­de eeuw ontstaan als gevolg van de ge­schie­de­nis van een zieke man die in de Kalver­straat woonde.

Op 15 maart 1345, zo ver­telt de overleve­ring, lag een man in een huis aan de Kalver­straat ziek op bed en vreesde te sterven. Hij liet een pries­ter roepen om hem te bedienen en van het Heilig Sacra­ment (de hostie) te voor­zien. Na het eten van de hostie kreeg de zieke braaknei­gingen en moest tenslotte over­ge­ven in het bran­dende haardvuur van zijn kamer. Maar na verloop van tijd bleek dat hij niet alleen de hostie onbescha­digd had uitgebraakt, maar dat bovendien het vuur het Heilig Sacra­ment niet had aangetast.

Was dat nog niet mirakuleus genoeg: de hostie die de volgende dag door de pries­ter van de Oude of Nicolaas­kerk weer was op­ge­haald, keerde vanuit de Oude Kerk op won­der­baar­lijke wijze in het huis van de man terug. Het was een nieuw mirakel dat zich daarna nog eens tweemaal herhaalde. Voor de mid­del­eeuwse mens was dit de nood­za­ke­lijke bevesti­ging om in de gebeur­te­nissen de­fi­ni­tief de hand van God te kunnen herkennen. Het duidde tevens Gods klaarblijke­lijke wens aan om op de plaats waar het Mirakel had plaats­ge­von­den, 'dese gracie ende ghenade' open­baar te maken en gestalte te geven. De betrok­ke­nen besloten daartoe de woning tot een devotie- of bede­vaart­ka­pel om te bouwen. Dit Eucha­ris­tisch won­der heeft bekend­heid gekregen onder de naam Mirakel van Am­ster­dam (1345).

Sinds 1881 gedenkt de Stille Omgang in het centrum van de stad Am­ster­dam dit Mirakel in stilte en duisternis door een ambachte­lijke pelgrimage langs de route van 1345 en door Eucha­ris­tie­vie­ringen voor de Omgang. Uniek aan deze pelgrims­tocht die door het centrum van de stad trekt, zijn de stilte, het ont­bre­ken van uiter­lijk ver­toon, het duistere uur en de zwijgende ver­bon­den­heid van de duizen­den chris­te­nen.

Met de bus naar de Stille Omgang

Vanuit West Brabant ver­trek­ken we langs diverse opstap­plaatsen met de bus naar Am­ster­dam. Om 22:00 uur vieren we met andere afdelingen de Eucha­ris­tie in de prach­tige Obrecht­kerk. Na de H. Mis eten we in de kerk een broodje met een kop koffie. Ver­vol­gens gaan we met de bus naar het begin­punt van de stille tocht in het centrum van Am­ster­dam.

Bij het pand, waar het Mirakel van Am­ster­dam heeft plaats gevon­den, hou­den we kort een stilte moment.

Na afloop van de rondgang, die onder ongeveer een uur duurt, praten we nog even na in de Lutherse kerk, nabij de opstap­plaats aan het Spui.

Stapt u in Ouden­bosch op dan willen we u uit­no­di­gen deel te nemen aan een korte gebeds­dienst, aan­vang 18.30 uur, in de Paulus­ka­pel (voor­heen Hellemons­ka­pel) van de Basiliek.
LET OP ge­wij­zigde vertrektij­den i.v.m. tijdstip dienst Obrecht­kerk.

Wij ver­trek­ken dan om 18.30 uur vanuit Ouden­bosch. Ook kunt u contact opnemen met Raymond Kessel: raymondkessel50@gmail.com

De kosten voor de Stille omgang incl. koffie en broodje zijn € 27,50 pp. contant te voldoen in de bus.
Gaat u met ons mee? U kunt zich aanmel­den bij on­der­staan­de contact­personen of via email: 
raymondkessel50@gmail.com

Opstap­plaatsen, vertrektij­den en contact­personen

Moeder Gods­kerk. Roosendaal 18.30 uur R. Schoenmakers 0165-540876
Basiliek Ouden­bosch 19.00 uur R. Kessel 06-38505969
NS station Etten Leur 19.15 uur L. Pemen 06-23273110
Hotel Princeville Breda 19.30 uur R. Kessel 06-38505969
De Pontenier Keizersveer 20.15 uur R. Kessel
06-38505969

 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose