• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Reünie / infoavond Alpha cursus

Dinsdag 14 januari - 19.30 uur - Oudenbosch

gepubliceerd: zondag, 29 december 2019

Heb je vragen over de zin van je leven, over je geloof, of over wie is Jezus voor jou? Wil je leren je geloof ook vanuit je hart te gaan ervaren? Heb je moeite om met andere mensen, of met je kin­de­ren en klein­kin­de­ren, die willen weten waarom jij gelooft, dat ook vanuit je hart onder woor­den te brengen? Dan is een Alpha-cursus echt iets voor jou!

Elke Alpha bij­een­komst begint met een gemeen­schap­pe­lijke maal­tijd. Zo leer je de andere deel­ne­mers op een ontspannen manier kennen. Na de maal­tijd luister je naar een korte, in­spi­re­rende inlei­ding over be­lang­rijke thema’s zoals: ‘Wie is Jezus voor mij?’, en ‘Bidden: waarom en hoe?’. Bij elk thema wordt de inlei­ding ver­zorgd door leden van ons pas­to­raal team. Daarna is er alle ruimte om bij het thema je vragen en gedachten te delen in kleine groepen. De cursus bestaat uit 9 bij­een­komsten op dins­dag­avond en een hele zater­dag.

De succes­volle 1e Alpha cursus in het najaar 2019 is door de 26 deel­ne­mers in een tus­sen­tijdse evaluatie ge­waar­deerd met een gemiddeld rapport­cij­fer van een 8. Hier volgen enkele reacties van de deel­ne­mers: ‘de moeite waard om anderen er warm voor te maken; de Alpha cursus is een prima en leerzame cursus, daar steek ik veel van op; voor mij een rijke erva­ring’.

Het pas­to­raal team wil graag meer mensen de kans geven om aan een Alpha cursus deel te gaan nemen. Daarom wordt er in het voor­jaar van 2020 met een volgende Alpha cursus gestart.

Dins­dag 14 januari - Info­avond

De eerste bij­een­komst van de volgende Alpha-cursus start op dins­dag­avond 11 februari 2020 om 18.30 uur; locatie: de Cuypers­zaal in Pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ van de Basiliek in Ouden­bosch. Op dins­dag­avond 14 januari 2020 is er een in­for­ma­tie avond. Meer in­for­ma­tie over deze cursus en over de data van de bij­een­komsten staat in een do­cu­ment. Door de on­der­staan­de knop aan te klikken zie je het do­cu­ment.

Heeft u vragen of wilt u zich aanmel­den,
stuur dan een mail naar: pas­to­raal­assis­tent.bern.par@gmail.com.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose