• Hoeven
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 • Basiliek Oudenbosch
 • Basiliek Oudenbosch
 • Oud Gastel
 • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kinderkaravaan

Nieuwe kinderkaravaan 2019 -2020

gepubliceerd: woensdag, 23 oktober 2019

De KinderKara­vaan is een serie van zes eucha­ris­tie­vie­ringen speciaal voor jonge ge­zin­nen. Als een reisgezel­schap van Kara­vaanGe­zin­nen reist de KinderKara­vaan samen met ons kin­der­koor tussen de kerken in Hoeven, Oud Gastel en Ouden­bosch.

Samen vieren we de eucha­ris­tie, ver­tellen we een mooi verhaal aan de kin­de­ren en zingen we met het kin­der­koor ver­schil­lende liedjes. De Kara­vaanVie­rin­gen zijn daar­mee een laag­drem­pe­lige, leuke manier voor ge­zin­nen om zich (weer) thuis te voelen in de kerk. De vie­rin­gen helpen andersom ook om het katho­lie­ke geloof thuis een plaats te geven.

Een goed verhaal!

In alle tij­den ver­tellen mensen elkaar verhalen over hoe de wereld is ontstaan, over volken en koningen, over mannen en vrouwen die namens God spreken, en niet in de laatste plaats over God zelf en zijn Zoon Jezus. Die verhalen zijn lang gele­den opge­schre­ven in de Bijbel en daarom kunnen we nog steeds lezen en horen over Sarah, over Jona en over leer­lin­gen van Jezus op weg naar Emmaus.

Ben je benieuwd naar deze verhalen? Kom dan luis­te­ren!

 

 • zon­dag 17 no­vem­ber - 09.30 uur kerk van St. Jan de Doper in Hoeven
 • zon­dag 8 de­cem­ber - 11.00 uur  Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch
 • zon­dag 19 januari - 09.30 uur  kerk van de H. Lau­ren­tius in Oud Gastel
 • zon­dag 9 februari - 09.30 uur  kerk van St. Jan de Doper in Hoeven
 • zon­dag 22 maart - 09.30 uur  kerk van de H. Lau­ren­tius in Oud Gastel
 • zon­dag 19 april - 11.00 uur  Basiliek van de H.H. Agatha en Barbara in Ouden­bosch

 

 

 Kinderkaravaan


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose