• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedankavond Bernardus parochie

Leuke en gezellige dank-je-wel- bijeenkomst

gepubliceerd: zondag, 3 november 2019
Bedankavond Bernardus parochie
(foto: Willem Snijders)

Vrij­dag­avond 18 ok­to­ber jl. werd er voor het eerst in onze pa­ro­chie een pa­ro­chie-brede dank-je-wel-bij­een­komst gehou­den voor de vrij­wil­li­gers en hun partners. Zo’n 250 vrij­wil­li­gers en partners woon­den om 19.00 uur de eucha­ris­tie­vie­ring in de Basiliek bij, waarna het gezel­schap werd ont­van­gen in de ruimtes van ‘de Pelgrim’. 

De Cuypers­zaal en de Hellemons­zaal bleken samen precies groot genoeg om ie­der­een te kunnen laten zitten. Al snel was zicht­baar dat er gesprekken op gang kwamen tussen vrij­wil­li­gers of partners van ver­schil­lende geloofs­ge­meen­schappen. De sfeer was vanaf het moment van binnen­ko­men prima. Het organi­sa­tiecomité had ervoor gezorgd dat de inwen­dige mens niet werd vergeten: men kreeg koffie of thee met een petit four, gevolgd door heer­lijke hapjes en drankjes. Eerst was er een quiz die een beroep deed op het denk­ver­mo­gen en geheugen van de aanwe­zigen, zeker ook omdat men geen tele­foon mocht gebruiken. Maar de aanwe­zigen bleken met on­der­lin­ge ruil van ant­woor­den ook meer vragen goed te kunnen be­ant­woor­den: alleen maar leuk om te zien. Ver­vol­gens wer­den de paaskaarsen en twee vrij­kaarten voor een concert van Trijntje Oosterhuis verloot. Tegen 11.30 uur, iets later dan gepland, ein­digde de avond. Afgaand op de vele po­si­tie­ve reacties nadien, kunnen het pas­to­raal team, het pa­ro­chie­bestuur en het organi­sa­tiecomité terugzien op een zeer geslaagde avond.

Voor wie de vragen nog bij de hand heeft en de juiste ant­woor­den nog wil weten:

1. pastoor;  2. poëtisch;  3. ezelsbruggetje;  4. car­toonrel;  5. Led Zeppelin;  6. H. Bernardus­paro­chie;  7. Willy Walden;  8. Snuitje;  9. missaal of volksmissaal;  10. winkel­straat;  11. hockeystick;  12. Egan Bernal;  13. Duits­land-Neder­land: 2 – 4;  14. padel;  15. speed pedelec of spedelec;  16. de dames;  17. Bauke Mollema;  18. Benidorm;  19. Thomas Cook;  20. Cyprus


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose