• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Johann-Walter-Kantorei Torgau in de Basiliek

Vrijdag 13 september - 20.00 uur

gepubliceerd: donderdag, 22 augustus 2019

De Johann-Walter-Kantorei is verbon­den aan de Stadtkirche Sankt Marien en de Schloss­ka­pelle in Torgau, een stad gelegen aan de Elbe in het noordwesten van de deel­staat Saksen. Martin Luther preekte veel­vul­dig in deze stad, die ongeveer 45 kilo­me­ter van Witten­berg ligt, waar hij theo­lo­gieprofessor was.

De kerk was de eerste in Duits­land die over­ging tot de Re­for­ma­tie, en Luthers echt­ge­note Katharina ligt hier begraven. De kapel van Slot Hartenfels staat bekend als de eerste kruis­kerk, een pro­tes­tants kerktype waar­mee Luther zijn gees­te­lijk pro­gram­ma voor de Re­for­ma­tie aanschouwe­lijk maakte. De kerk werd op 5 ok­to­ber 1544 door hem gewijd. Voor deze gelegen­heid toonzette Johann Walter (1496-1570), de eerste ‘lutherse’ cantor, de tekst van psalm 119: ‘Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer’.

De Kantorei is vernoemd naar deze pro­tes­tantse ‘oer-cantor’, waar­mee de zan­gers en zan­geressen zich nog steeds verbon­den voelen in het besef deel te zijn van een eeuwen­lange traditie sinds de eerste evan­ge­lische cantorij door Walter werd opgericht. De Kantorei, die onder lei­ding staat van Kirchenmusikdirektor Ekkehard Saretz, heeft een uit­ge­breid repertoire van zowel a-capella koor­werken als cantates en oratoria.

Van 12 tot en met 15 sep­tem­ber maakt het koor en concertreis en zal in dat kader op vrij­dag 13 sep­tem­ber om 20.00 uur optre­den in de Basiliek in Ouden­bosch. Op het pro­gram­ma staan werken van onder andere Johann Walter (Mag­ni­fi­cat), Anton Bruckner (Locus iste), Max Reger (Nacht­lied) Arvo Pärt (Da pacem Domine) en Rihards Dubra (Missa simplex). Aan het concert wordt mede­wer­king verleend door Lambert van Eekelen, organist van de Bar­tho­lo­meus­kerk in Zeven­bergen, met composities van Johann Sebastian Bach.

De toegang tot het concert is gratis, na afloop wordt een deur­col­lec­te gehou­den.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose