• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Diny Schouw, 40 jaar lid van het St. Janskoor

gepubliceerd: donderdag, 25 juli 2019

In Stand­daar­bui­ten was je al lid van zang­ver­eni­ging Eendracht. Hier leerde je het gemengde zingen en de gezellig­heid in een koor al kennen.
Je werkte in de gezins­zorg en kwam na je trouwen wonen en werken in Hoeven. Toen in mei 1978 het St. Jans­koor werd opgericht, wilde je graag meteen al lid wor­den, maar vanwege de ver­bou­wing van jullie huis, heb je gewacht totdat dit klaar was.
Op je drie-en-veer­tigste ver­jaar­dag, een half jaar ongeveer na de oprich­ting van het St. Jans­koor, begon je als alt bij het koor, toen nog onder lei­ding van broe­der Ludwinus. Een koor dat in de hoogtij bestond uit 20 sopranen, 17 alten, 9 tenoren, 7 bassen.
Die jaren zijn voorbij, maar jij wilt, evenals de hui­dige leden van het koor je bijdrage blijven leveren om de vie­rin­gen van de geloofs­ge­meen­schap van Hoeven met zang op te luis­te­ren.

Al bijna tien jaar vervult Diny de taak om voor de pauze tij­dens de repe­ti­ties op dins­dag­avond voor de leden een lekkere kop thee of koffie te zetten.

Zij werd op zon­dag 30 juni tij­dens de vie­ring in het zonnetje gezet.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose