• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Geestelijk Hooglied van Jan van het Kruis

gepubliceerd: maandag, 15 juli 2019

Toledo, half au­gus­tus 1578. In een kleine kerk, behorend bij het convent van ongeschoeide karme­lie­tes­sen, staat een kleine man. Negen maan­den heeft hij gevangen gezeten in barre omstan­dig­he­den, in het duister.

Hij heeft het kunnen doorstaan doordat hij af en toe een licht in zich­zelf gewaar werd. De verzen die hij een groepje zusters voorleest getuigen ervan. Hetzelfde licht vlamt even op in hen­zelf. Wat ze niet weten, is dat daar voor het eerst een lied klinkt dat de hele wereld door zal gaan, een lied dat ruim vier­hon­derd jaar later nog wordt gelezen en gezongen. Ze schrijven het gedicht over, uit een schriftje dat de man wist mee te nemen toen hij ontsnapte uit het gevang. Jan van het Kruis schreef, opgesloten in een berg­ruim­te van een klooster, 31 strofen van een gedicht. Het is bekend gewor­den met de naam Gees­te­lijk Hoog­lied, Cántico espiritual.

Loet Swart is mede­wer­ker van het Titus Brandsma Instituut en hield in Nijmegen 16 inlei­dingen over het Hoog­lied. Op evenzovele vrij­dag­mid­da­gen luis­te­ren we naar zijn verhaal en praten erover na. We beginnen op vrij­dag 16 au­gus­tus om 14.00 uur in het Bar­tho­lo­meushuis, Markt 19A in Zeven­bergen. De bij­een­komsten wor­den begeleid door pas­to­raal werker Piet de Meijer. U kunt zich aanmel­den via 0168 32 32 18 of coordinator@immanuel-pa­ro­chie.eu.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose