• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Dank-je-wel-bijeenkomst voor de vrijwilligers van de Bernardusparochie

Vrijdagavond 18 oktober 2019

gepubliceerd: donderdag, 20 juni 2019

Dit jaar wordt er voor het eerst een pa­ro­chiebrede dank-je-wel-bij­een­komst gehou­den op vrij­dag­avond 18 ok­to­ber a.s. in Ouden­bosch. Hiermee vervallen de dank-je-wel-bij­een­komsten per geloofs­ge­meen­schap.

De pa­ro­chiebrede dank-je-wel-bij­een­komst begint om 19.00 uur met een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Basiliek en wordt daarna voort­ge­zet in ‘De Pelgrim’ onder de Basiliek tot 23.00 uur.

Als vrij­wil­li­ger van onze pa­ro­chie krijgt u bin­nen­kort een uit­no­di­ging met de moge­lijk­heid om u voor deze bij­een­komst aan te mel­den. Ook uw partner is van harte welkom. We verzoeken vrij­wil­li­gers om zoveel moge­lijk te carpoolen. Hope­lijk wordt het vrij­dag 18 ok­to­ber gezellig druk.

Met vrien­de­lijke groet en heel graag tot 18 ok­to­ber!

Het organi­sa­tiecomité, bestaande uit:
Madeleine Bartelen, Dianne Kessel, Wilma van Osta­den, Toos de Rooij en Piet Verrest


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose