• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Sobere maaltijd in het kader van de Veertigdagentijd

Dinsdag 19 maart in ‘de Pastorije’ in Oudenbosch

gepubliceerd: maandag, 4 maart 2019

Op dins­dag 19 maart zal in ‘de Pastorije’ van de Pro­tes­tantse Ge­meen­te in Ouden­bosch een sobere maal­tijd wor­den gehou­den in het kader van de Veer­tig­da­gen­tijd. De maal­tijd wordt geor­ga­ni­seerd door de ZWO-com­mis­sies van de Pro­tes­tantse kerken in Ouden­bosch en Oud-Gastel / Kruisland in samen­wer­king met de Bernardus­paro­chie. Vanuit de Bis­schop­pe­lijke Vas­ten­ac­tie komt Petra Janssen spreken over het thema ‘water’. Namens de ZWO-com­mis­sies zal Lilian van Elteren een aantal nieuwig­he­den over de Stich­ting Afriana belichten. Aan het einde van de avond wordt een collecte gehou­den om beide ge­pre­sen­teerde doelen te steunen, die wij van harte bij u aanbevelen.

U bent om 17.15 uur van harte welkom in ‘de Pastorije’, Fenkel­straat 28 in Ouden­bosch, om aan deze maal­tijd deel te nemen. U kunt zich aanmel­den door een email te sturen naar Fred de Grunt, fred@.grunt.nl, of Nel Kuijlen, wimkuijlen@home.nl.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose