• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vreemdelingschap in de Bijbel

gepubliceerd: maandag, 18 februari 2019
Vreemdelingschap in de Bijbel

In samen­wer­king met de Stich­ting Zins­ver­band or­ga­ni­se­ren de Broe­ders van Huij­bergen een leerhuis over vreem­de­ling­schap in de Bijbel. De vreem­de­ling speelt een be­lang­rijke rol in Bijbelse verhalen. Over de plaats en de omgang met de vreem­de­ling in de samen­le­ving staat dan ook veel be­schre­ven. Tijdens de bij­een­komsten lezen we teksten over vreem­de­ling­schap en de vreem­de­ling.

We plaatsen ze in de context van de tijd waarin ze wer­den ge­schre­ven en verbin­den ze met de vraag­stukken van migratie en vreem­de­ling­schap in onze tijd. Het leerhuis wordt gehou­den in het Broe­derhuis, Boom­straat 7 in Huij­bergen op dins­dag 23 en 30 april en 7 mei van 14.30 uur tot 16.45 uur met de moge­lijk­heid om 17.00 uur de vespers mee te vieren. De kosten bedragen € 30,00 per persoon. Aanmel­den kan bij Franck Ploum, franck@abcfh.nl of via www.abcfh.nl.

Details

wat: serie van drie bij­een­komsten
wanneer: dins­dag 23 april 2019
dins­dag 30 april 2019
dins­dag 7 mei 2019
tijd: 14.30 - 16.45 uur
waar: Broe­derhuis Sint Marie
Boom­straat 7 te Huij­bergen
kosten: € 30,= per persoon
aanmel­den: franck@abcfh.nl
wesite: www.abcfh.nl

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose