• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Vreemdeling ben ik

13 t/m 15 mei - 14.00 uur - Huijbergen

gepubliceerd: maandag, 18 februari 2019

De erva­ring van vreem­de­ling-zijn kan beangs­tigen en bevrij­den tege­lijk. Waar ben je thuis of waar­mee ben je verbon­den wanneer je toch ‘slechts’ vreem­de­ling bent? Maar ook: als vreem­de­ling ben ik vrij, ik hoef me niet te hechten aan geld en goed en bezit. Vreem­de­ling­schap helpt je in vrij­heid te leven. Tege­lijk geeft de bijbel aan dat bevrijde vreem­de­ling­schap een verant­woor­de­lijk­heid mee: behoed de aarde maar bezit haar niet. En: ontferm je over de mens die, net als jij, vreem­de­ling is of als vreem­de­ling bij je aanklopt.

Hoe ervaar ik mijn aanwe­zig­heid op deze wereld? Ben ik een vreem­de­ling op aarde? Hoe ga ik om met dat vreem­de­ling­schap? Wie of wat draagt mij als vreem­de­ling?

De Broe­ders van Huij­bergen or­ga­ni­se­ren in het broe­derhuis een drie­daag­se retraite met gesprek, ont­moe­ting en ver­die­ping onder be­ge­lei­ding van br. Bram Hommel en Franck Ploum van maan­dag 13 mei om 14.00 uur tot en met woens­dag 15 mei, 14.00 uur. De kosten bedragen € 125,= per persoon. Aanmel­den kan bij Franck Ploum, franck@abcfh.nl of via www.abcfh.nl.

Details

wat: drie­daag­se retraite
begin: maan­dag 13 mei 2019, 14.00 uur
einde: woens­dag 14 mei 2019, 14.00 uur
waar: Broe­derhuis Sint Marie
Boom­straat 7 te Huij­bergen
kosten: € 125,= per persoon
aanmel­den: franck@abcfh.nl
wesite: www.abcfh.nl

 


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose