• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Bedevaart naar Lourdes

Met VNB Nationale Bedevaarten naar Lourdes

gepubliceerd: vrijdag, 1 februari 2019

Heeft u ook al lang een reis naar Lourdes op uw verlang­lijstje staan, maar is het er nog steeds niet van geko­men? VNB Nationale Bede­vaarten or­ga­ni­seert ook in 2019 weer Bede­vaarten naar o.a. Lourdes in velerlei varianten. Van dag­vluch­ten tot volle­dig ver­zorgde treinreizen, bus­reizen en vliegreizen.

Bij­zon­der aan deze reizen is dat ook mensen met spe­ci­fie­ke zorg of medische be­ge­lei­ding nodig hebben kunnen deel­nemen. Eigen Neder­landse vrij­wil­li­gers verlenen alle zorg die wen­se­lijk is.

Bijna niets is onmoge­lijk

Het pro­gram­ma van een bede­vaart is een afgewogen combinatie van op bede­vaart zijn en ontspan­ning. Het biedt ook vrije tijd en de vooral de moge­lijk­heid om elkaar te ontmoe­ten. Of uw wens nu voort­komt uit geloofs­over­tui­ging, nieuws­gie­rig­heid of omdat u gewoon graag in groeps­ver­band een bete­ke­nis­volle reis maakt, deelname ismoge­lijk voor alle belang­stel­len­den.

In bij­zon­dere situaties waarbij de kosten een probleem zijn, kan VNB op aan­vraag pelgrims fi­nan­cieel tegemoet komen.

VNB Nationale Bede­vaarten or­ga­ni­seert al sinds 1883 bede­vaarten naar Lourdes.

Meer in­for­ma­tie

Wilt u meer in­for­ma­tie neem dan contact op met:


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose