• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Kledinginzameling

gepubliceerd: donderdag, 24 januari 2019

Twee maal per jaar, in het voor­jaar en in het najaar, vindt er in onze pa­ro­chie een kle­dinginzameling plaats. Op ver­schil­lende adressen wordt kle­ding nu reeds op­ge­haald door de heer en mevrouw Tilleman. U kunt daarvoor contact opnemen via (0165) 312 124. Het is dus niet ver­won­der­lijk dat de ingezamelde kle­ding een wezen­lijk deel is van alles dat wordt ingezameld voor Cordaid, voor­heen Mensen in Nood.

Wat gebeurt er met de opbrengst van kle­ding en schoeisel? Voor zover die niet gratis wor­den uit­gereikt aan mensen in nood, wordt het geld dat het opbrengt bij verkoop besteedt aan mooie projecten. Zo krijgen bij­voor­beeld scholen in ont­wik­ke­lings­ge­bie­den in Afrika extra geld om ook aan meisjes onder­wijs te kunnen bie­den of wor­den bij scholen toiletten gebouwd om de hygiëne te verbe­te­ren. Het zijn maar twee voor­beel­den, die laten zien dat het goed is kle­ding en ander textiel voor dit goede doel te bewaren. In april zal weer een inzameling wor­den gehou­den. Geef uw kle­ding en overig textiel die niet meer wor­den gebruikt via de pa­ro­chie voor het goede doel, voor de meest be­hoef­ti­gen in de wereld.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose