• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Afscheid Joke Akkermans-Lauwen

gepubliceerd: zaterdag, 12 januari 2019

Op 6 januari hebben we in onze geloofs­ge­meen­schap Hoeven afscheid geno­men van Joke Akkermans- Lauwen. Zij was bij velen beter bekend als Joke Buijssen.

Na haar huwe­lijk met Gerard is Joke verhuisd naar Bergen op Zoom en heeft haar ac­ti­vi­teiten als vrijwilligster in Hoeven afgesloten. Ze is 25 jaar bibliothecaresse geweest, 18 jaar voor­zit­ter, 2 jaar pen­ning­mees­ter en 8 maan­den se­cre­ta­ris van het St. Jans­koor.

In 2012 is ze bij de lectoren/avond­wake groep geko­men.
Ze deed daar zowel avond­wake als lector tij­dens de diensten.

Tijdens de vie­ring werd Joke op lovende wijze toe­ge­spro­ken door Pastoor Maickel Prasing en na de vie­ring was er in de pastorie een gezellig samen­zijn met de leden van het St. Jans­koor en de lectoren/avond­wake met wederom dank­ba­re woor­den voor haar inzet.

Wij wensen Joke een mooie en gelukkige toe­komst, samen met Gerard in Bergen op Zoom.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose