• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Woord van verlangen

Filosofisch café

gepubliceerd: zaterdag, 12 januari 2019
Harry Mulders
Harry Mulders

De moderne weten­schap heeft de voor­stel­ling van de wereld als een mysterieuze ‘tovertuin’ doorbroken. Maar weten­schap kan geen ant­woord geven op het zin­ge­vings­vraag­stuk. Literatuur en kunst moeten ons een spiegel voor­hou­den en moeten ons aan­zet­ten tot re­flec­tie. Harry Mulders, oud-docent Engelse taal- en letterkunde zal aan de hand van een aantal literaire frag­menten en voor­beel­den uit de beel­dende kunst laten zien wat het betekent te verlangen naar taal en ver­beel­ding.
Kunst en literatuur hou­den zich bezig met vele facetten van de mens, ook de donkere, onvoorspel­ba­re kanten. Ze laten zien dat de mens meer is dan een eco­no­mische een­heid. Literatuur is geen weten­schap, maar het is wel een manier om te onder­zoeken wat een mens is. Er is niet één idioom waar­mee we de hele mens in kaart kunnen brengen. Niemand heeft de hele waar­heid in pacht.

U bent van harte welkom op maan­dag 4 februari om 19.30 uur in de Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ in Ouden­bosch, ingang aan de achterzijde van de Basiliek (Doelpad / St. Anna­plein. Aanmel­ding via info@bernardus­paro­chie.nl wordt op prijs gesteld.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose