• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

In het spoor van Benedictus

Bedevaart in het voetspoor van de heilige Benedictus van Nursia.

gepubliceerd: zaterdag, 12 januari 2019
abdij van Monte Cassino
abdij van Monte Cassino

Van 12 tot en met 19 ok­to­ber or­ga­ni­seert het bisdom een bede­vaart in het voetspoor van de heilige Bene­dic­tus van Nursia. Met de werkwoor­den ‘Bid en werk’ wordt ker­nach­tig zijn spiri­tua­li­teit aangeduid en door zijn regel heeft hij een eigen weg gewezen van geloven en leven, voor mensen in en buiten een klooster­ge­meen­schap.

Tijdens de reis bezoeken we ver­schil­lende bene­dic­tijnse kloosters om tenslotte uit te komen bij de abdij van Monte Cassino, waar Bene­dic­tus ligt begraven. Tege­lijk maken we een gees­te­lij­ke reis om de bene­dic­tijnse wijs­heid van geloof en leven te ont­dek­ken. Met gebed, vie­rin­gen en stilte wordt het ook een echte bede­vaart, zodat ons contact met God het contact met onze mede­mensen kan bezielen. We ont­moe­ten elkaar rond de bis­schop en gaan met hem en met elkaar op weg in geloof en aan­dacht.

Op don­der­dag 21 februari wordt om 19.30 uur een in­for­ma­tie­avond over deze bede­vaart gehou­den in de Cuypers­zaal in pas­to­raal-diaco­naal centrum ‘de Pelgrim’ aan de achterzijde van de Basiliek in Ouden­bosch (Doelpad / St. Anna­plein). U bent van harte welkom. De reisfol­der met alle in­for­ma­tie is te down­loa­den via www.bisdom­vanbreda.nl. In­for­ma­tie over het voor­pro­gramma is te vin­den op www.sintfran­cis­cus­cen­trum.nl.


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose