• Hoeven
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
  • Basiliek Oudenbosch
  • Basiliek Oudenbosch
  • Oud Gastel
  • Bosschenhoofd
 
 
link naar de RSS Feed van de laatste nieuwsberichten meld deze pagina op Twitter meld deze pagina op Facebook

Ervaar de kracht van relieken

Tentoonstelling ‘Relieken’ te zien in Museum Catharijne-convent in Utrecht

gepubliceerd: donderdag, 15 november 2018
Tentoonstelling Relieken
Tentoonstelling Relieken
Ervaar de kracht van relieken
Ervaar de kracht van relieken

Van 12 ok­to­ber tot en met 3 februari is in Museum Catha­rij­ne-convent in Utrecht de ten­toon­stel­ling ‘Relieken’ te zien. Daarin wordt een ongekende variëteit aan krach­tige relieken getoond, van een reliekh­ou­der met een splinter van de doornen­kroon van Christus, zand en stenen uit het Heilig Land, een huisaltaar met een haar van Diego Maradona, zem-zem water uit Mekka tot aan bodhi­blaadjes afkoms­tig van de plaats waar Boeddha tot ver­lich­ting kwam, van schit­te­rend tot onooglijk, van imponerend tot ontroerend.

Uite­raard komen ook bij­zon­dere verhalen achter de relieken aan bod. Ze geven mensen houvast, steun, in­spi­ra­tie en zelfs bestaans­recht, van gene­ra­tie op gene­ra­tie. Met eerbied en respect zijn ze - soms eeuwen­lang - bewaard en gekoesterd: tast­ba­re overblijfselen die her­in­ne­ren aan en verbin­den met een persoon, plaats of gebeur­te­nis.

Dagtocht

Op don­der­dag 22 no­vem­ber wordt een dag­tocht met bezoek aan deze bij­zon­dere ten­toon­stel­ling geor­ga­ni­seerd.

09.30 uur vertrek vanaf de Parklaan in Ouden­bosch
11.30 uur ont­vangst in het auditorium van het museum
12.00 uur inlei­ding op de ten­toon­stel­ling
13.00 uur bezoek aan de ten­toon­stel­ling op eigen gelegen­heid
15.30 uur vertrek uit Utrecht
omstreeks 17.15 uur aan­komst in Ouden­bosch

Voor deelname aan deze dag wordt een bijdrage van € 27,50 per persoon aange­hou­den bij tenminste 50 deel­ne­mers. Dit bedrag is inclusief bus­reis, koffie/thee en inlei­ding en wordt bij­ge­steld af­han­ke­lijk van de kor­tings­moge­lijk­heden van de deel­ne­mers (Museum­kaart etc.). Aanmel­den kan tot en met zon­dag 18 no­vem­ber met een emailtje naar info@bernardus­paro­chie.nl.

video:


 

Postbus 174, 4730 AD Oudenbosch • Markt 59, 4731 HN Oudenbosch • (0165) 330 502 • info@bernardusparochie.nl      Website gerealiseerd door iMoose